Bài 16. Phép nhân số nguyên

Bình chọn:
4.6 trên 119 phiếu
Phép nhân số nguyên

Lý thuyết Phép nhân số nguyên Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Nhân hai số nguyên khác dấu
Trả lời Hoạt động 1 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào phép cộng các số âm, hãy tính tích (-11) . 3 rồi so sánh kết quả với –(11. 3).

Xem lời giải

Trả lời Hoạt động 2 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy dự đoán kết quả của các phép nhân 5.(-7) và (-6) . 8.

Xem lời giải

Trả lời Luyện tập 1 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Thực hiện các phép nhân sau: a) (-12) . 12; b) 137.(-15) 2. Tính nhẩm: 5 .(-12).

Xem lời giải

Trả lời Vận dụng 1 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sử dụng phép nhân hai số nguyên khác dấu để giải bài toán mở đầu:Để quản lí chi tiêu cá nhân....

Xem lời giải

2. Nhân hai số nguyên cùng dấu
Hoạt động 3 trang 71 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát ba dòng đầu và nhận xét về dấu của tích mỗi khi đổi dấu một thừa số và giữ nguyên thừa số còn lại

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 71 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào nhận xét ở HĐ3, hãy dự đoán kết quả của (-3).(-7).

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 71 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện các phép nhân sau: a) (-12).(-12); b) (-137) (-15).

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 71 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thay mỗi dấu "?" bằng số sao cho số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích các số trong hai ô kề với nó ở hàng dưới (h.3.18).

Xem lời giải

3. Tính chất của phép nhân
Câu hỏi trang 71 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính a(b + c) và ab + ac khi a = -2, b = 14, c = -4.

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. a) Tính giá trị của tích P = 3. (-4) . 5. (-6); b) Tích P sẽ thay đổi thế nào nếu ta đối dấu tất cả các thừa số? 2. Tính 4. (-39) - 4 .(-14).

Xem lời giải

Bài 3.32 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Nhân hai số khác dấu:a) 24.(-25) b) (-15). 12.

Xem lời giải

Bài 3.33 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Nhân hai số cùng dấu: a) (-298). (-4); b) (-10). (-135).

Xem lời giải

Bài 3.34 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương hay âm nếu trong tích đó có: a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương? b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?

Xem lời giải

Bài 3.35 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính một cách hợp lí: a) 4. (1 930 + 2019) + 4.(-2019); b) (-3).(-17) + 3. (120 - 17)..

Xem lời giải

Bài 3.36 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36. Mỗi tích n .(-m) và (-n).(-m) bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 3.37 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lí: a) (-8). 72 +8 (-19) - (-8); b) (-27). 1011 - 27- (-12) + 27.(-1).

Xem lời giải

Xem thêm