Giải Bài 3.37 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lí:

a) (-8). 72 +8 (-19) - (-8);

b) (-27). 1011 - 27- (-12) + 27.(-1).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

a .(b + c) = ab + ac.

Lời giải chi tiết

a) (-8).72 + 8.(-19) - (-8)

= (-8).72 + (-8).19 - (-8) 

= (-8).(72 + 19 - 1)

= (-8).90 = -720

b) (-27).1011 -  27.(-12) + 27.(-1)

= 27.(-1011) - 27(-12) + 27.(-1)

= 27.(-1011 + 12 - 1)

= 27.(-1000) = -27000

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên


Hỏi bài