Giải Bài 3.35 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 4. (1 930 + 2019) + 4.(-2019);

b) (-3).(-17) + 3. (120 - 17).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

a .(b + c) = ab + ac

Lời giải chi tiết

a) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019)

= 4.(1 930 + 2 019 - 2 019)

= 4.1 930 = 7 720

b) (-3).(-17) + 3.(120 - 17)

= 3.17 + 3.(120 - 17)

= 3.(17 + 120 - 17)

= 3.120 = 360

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên


Hỏi bài