Trả lời Hoạt động 3 trang 71 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát ba dòng đầu và nhận xét về dấu của tích mỗi khi đổi dấu một thừa số và giữ nguyên thừa số còn lại.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát ba dòng đầu và nhận xét

Lời giải chi tiết

Nhận xét: khi đổi dấu một thừa số và giữ nguyên thừa số còn lại thì tích cũng đổi dấu.


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên