Trả lời Hoạt động 1 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào phép cộng các số âm, hãy tính tích (-11) . 3 rồi so sánh kết quả với –(11. 3).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

(-a).n = (-a).(-a)…(-a) (n thừa số a)

Lời giải chi tiết

(-11).3 = (-11) + (-11) + (-11) = -33

-(11.3) = -(11 + 11 + 11) = -33

Vậy (-11).3 = -(11.3)


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên