Giải Bài 3.34 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương hay âm nếu trong tích đó có:

a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?

b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong phép tính có lẻ các thừa số âm => Tích mang dấu âm.

Trong phép tính có chẵn các thừa số âm => Tích mang dấu dương.

Lời giải chi tiết

a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác dấu dương thì tích mang dấu âm.

b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương thì tích mang dấu dương.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên


Hỏi bài