Luyện tập chung trang 75

Bình chọn:
4.2 trên 154 phiếu
Bài 3.44 trang 69 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5) a) Xác định dấu của tích P. b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?

Xem lời giải

Bài 3.45 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính giá trị của biểu thức: a) (-12). (7 - 72) - 25. (55 - 43); b) (39 - 19) : (- 2) + (34 - 22). 5.

Xem lời giải

Bài 3.46 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính giá trị của biểu thức: A = 5ab – 3(a + b) với a = 4, b = - 3.

Xem lời giải

Bài 3.47 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính một cách hợp lí: a) 17.[29 - (-111)] + 29.(-17); b) 19.43 + (-20).43 - (-40).

Xem lời giải

Bài 3.48 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

a) Tìm các ước của 15 và các ước của – 25. b) Tìm các ước chung của 15 và – 25.

Xem lời giải

Bài 3.49 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán sau: Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau: - Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng - Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng Tháng vừa qua một công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

Xem lời giải