Giải Bài 3.44 trang 69 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Cho P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5) a) Xác định dấu của tích P. b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?

Đề bài

Cho  P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5)

a) Xác định dấu của tích P.

b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tích của n(lẻ) thừa số âm là 1 số âm

Tích của n(chẵn) thừa số âm là 1 số dương

Tích của các số dương là số dương

Lời giải chi tiết

a) P có 5 thừa số mang dấu âm nên P có tích số lẻ các thừa số mang dấu âm. Vì vậy P mang dấu âm.

b) Nếu đổi dấu 3 thừa số của P thì P mới gồm 3 thừa số mang dấu dương và 2 thừa số mang dấu âm. Do đó P mang dấu dương vì tích của 2 thừa số mang dấu âm sẽ mang dấu dương.

Vậy tích P đổi dấu từ âm thành dương.


Bình chọn:
4.7 trên 149 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí