Giải Bài 3.45 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:
a) (-12). (7 - 72) - 25. (55 - 43);
b) (39 - 19) : (- 2) + (34 - 22). 5.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính trong ngoặc trước rồi phát hiện nhân tử chung

Lời giải chi tiết

a) (-12). (7 - 72) - 25. (55 - 43) 

= (-12). (- 65) - 25. 12 

= 12. 65 – 12. 25

= 12. (65 - 25) 

= 12. 40 

= 480

b) (39 - 19) : (- 2) + (34 - 22). 5 

= 20 : (- 2) + 12. 5 

= - 10 + 60

= 60 - 10 

= 50.


Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 75