Giải Bài 3.49 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán sau:
Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau:
- Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng
- Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng
Tháng vừa qua một công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính số tiền công nhân làm được

- Tính số tiền công nhân bị phạt

- Hiệu số tiền công nhân làm được và số tiền công nhân bị phạt là số tiền công nhân được lĩnh

Lời giải chi tiết

Số tiền công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng là:

50 000. 230 = 11 500 000 (đồng)

Số tiền công nhân bị phạt do làm ra 8 sản phẩm không đạt chất lượng là:

10 000. 8 = 80 000 (đồng)

Số tiền công nhân được lĩnh là:

11 500 000 – 80 000 = 11 420 000 (đồng)

Vậy công nhân được thực lĩnh 11 420 000 đồng.


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 75