CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi 1 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm kí hiệu thích hợp thay cho dấu “?”.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn vuông hay tròn đúng nhỉ:

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, em hãy viết tập hợp tất cả các ước của 12.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng cách nhân 8 với 0, 1, 2,... em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80.

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Hãy tìm tất cả các ước của 20; b) Hãy tìm tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4.

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết hai số chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết: a) 24 + 48 có chia hết cho 4 không? Vì sao? b) 48 + 12 – 36 có chia hết cho 6 không? Vì sao?

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm x thuộc tập {1; 14; 16; 22, 28), biết tổng 21 + x chia hết cho 7.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy viết hai số, trong đó một số chia hết cho 5 và số còn lại không chia hết cho 5. Tông của chúng có chia hết cho 5 không?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy viết ba số, trong đó hai số chia hết cho 4 và số còn lại không chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không?

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết: a) 20 + 81 có chia hết cho 5 không? Vì sao? b) 34 + 28 – 12 có chia hết cho 4 không? Vì sao?

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm x thuộc tập (5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Xem lời giải

Bài 2.1 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35; 17.

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong các số sau, số nào là bội của 4? 16; 24; 35.

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm các số tự nhiên x, y sao cho

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5? a) 15 + 1 975 + 2019; b) 20 + 90 + 2025 + 2 050.

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8? a) 100 – 40 ; b) 80 – 16;

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Khẳng định nào sau đây là đúng? a) 219 .7 + 8 chia hết cho 7; b) 8 . 12 + 9 chia hết cho 3.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài