Trả lời Vận dụng 1 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy tìm x thuộc tập {1; 14; 16; 22, 28), biết tổng 21 + x chia hết cho 7.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a\( \vdots \)m và b\( \vdots \)m thì (a + b) \( \vdots \)m.

Lời giải chi tiết

Tổng (21 + x) \( \vdots \) 7. Mà 21 \( \vdots \) 7 nên x cũng \( \vdots \) 7.

Mà x \( \in \) {1; 14; 16; 22; 28} nên x = 14 hoặc x = 28.


Bình chọn:
4.6 trên 11 phiếu