Giải Bài 2.9 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

a) Tìm x thuộc tập {23, 24, 25, 26}, biết 56 – x chia hết cho 8;

b) Tìm x thuộc tập {22, 24, 45, 48}, biết 60 + x không chia hết cho 6.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) (56 – x) \(\not{ \vdots }\) 8 mà 56 \( \vdots \) 8 nên x \( \vdots \) 8.

b) (60 + x) \(\not{ \vdots }\) 6 mà 60 \( \vdots \) 6 nên x\(\not{ \vdots }\) 6.

Lời giải chi tiết

a) (56 – x) \(\not{ \vdots }\) 8 mà 56 \( \vdots \) 8 nên x \( \vdots \) 8

Mặt khác: x \( \in \) {23; 24; 25; 26} nên x = 24

b) 

(60 + x) \(\not{ \vdots }\) 6 mà 60 \( \vdots \) 6 nên x\(\not{ \vdots }\) 6

Mặt khác: x \( \in \) {22; 24; 45; 48} nên x = 22 hoặc x = 45.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài