Giải Bài 2.5 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8?

a) 100 – 40 ;

b) 80 – 16;

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a\( \vdots \)m và b\(\not{ \vdots }\)m thì (a - b) \(\not{ \vdots }\)m.

Nếu a\( \vdots \)m và b\( \vdots \) m thì (a - b) \( \vdots \)m.

Lời giải chi tiết

a) Hiệu (100 - 40) không chia hết cho 8 vì 100 không chia hết cho 8 và 40 chia hết cho 8

b) Hiệu (80 - 16) chia hết cho 8 vì 80 chia hết cho 8 và 16 cũng chia hết cho 8.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài