Trả lời Hoạt động 5 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy viết hai số, trong đó một số chia hết cho 5 và số còn lại không chia hết cho 5.

Tông của chúng có chia hết cho 5 không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a\( \vdots \)m và b \(\not{ \vdots }\) m thì (a - b) \(\not{ \vdots }\) m.

Lời giải chi tiết

15 \( \vdots \) 5; 8 \(\not{ \vdots }\) 5

Hiệu 15 - 8 = 7 \(\not{ \vdots }\) 5


Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu