Trả lời Câu hỏi 2 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bạn vuông hay tròn đúng nhỉ:

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a chia hết cho b, ta nói b là ước của a và a là bội của b.

Lời giải chi tiết

Do: 15 chia hết cho 5 nên 5 là ước của 15

       15 không chia hết cho 6 nên 6 không là ước của 15.

Vậy bạn vuông đúng.


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu