Giải Bài 2.6 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) 219 .7 + 8 chia hết cho 7;

b) 8 . 12 + 9 chia hết cho 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a\( \vdots \)m và b\(\not{ \vdots }\)m thì (a + b) \(\not{ \vdots }\)m.

Nếu a\( \vdots \)m và b\( \vdots \) m thì (a + b) \( \vdots \)m.

Lời giải chi tiết

a) Ta thấy 7 chia hết cho 7 nên 219 . 7 chia hết cho 7. Mà 8 không chia hết cho 7.

Do đó 219.7 + 8  không chia hết cho 7

Vậy khẳng định 219.7 + 8 chia hết cho 7 là sai

b) Ta thấy 12 chia hết cho 3 nên 8. 12 chia hết cho 3. Mà 9 cũng chia hết cho 3

Do dó 8.12 + 9 chia hết cho 3

Vậy khẳng định 8.12 + 9 chia hết cho 3 là đúng

Loigaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài