Bài 9. Dấu hiệu chia hết

Bình chọn:
4.3 trên 141 phiếu
Dấu hiệu chia hết

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Hoạt động 1 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xét số n = 23* (* là chữ số tận cùng của n). Ta viết n = 230 + * Số 230 có chia hết cho 2 và chia hết cho 5 không?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xét số n = 23* (* là chữ số tận cùng của n). Ta viết n = 230 + * Vận dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy cho biết: a) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 2? b) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 5?

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 35 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không. a) 1954 + 1 975; b) 2 020 – 938. 2. Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 5 không. a) 1 945 + 2 020 ; b) 1954 - 1930.

Xem lời giải

2. Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3
Hoạt động 3 trang 35 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các số: 27, 82, 195, 234. Hãy sắp xếp các số trên thành hai nhóm: Nhóm các số chia hết cho 9 và nhóm các số không chia hết cho 9.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 35 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các số 27; 82; 195; 234.Tính tổng các chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 9 của các tổng đó trong mỗi nhóm.

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 35 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thay dấu * bởi một chữ số để được số 12* chia hết cho 9.

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thay dấu * bằng một chữ số đề số 12*5 chia hết cho 3.

Xem lời giải

Vận dụng trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên một bờ đất dài 108 m, một bác nông dân có kế hoạch trồng một số cây dừa thành một hàng sao cho hai cây cách đều nhau là 9 m và luôn có cây ở vị trí đầu và cuối của bờ đất. Hỏi bác nông dân có trồng được như vậy không? Nếu được, bác cần bao nhiêu cây dừa để trồng?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các số 42, 80, 191, 234. Hãy sắp xếp các số trên thành hai nhóm: Nhóm các số chia hết cho 3 và nhóm các số không chia hết cho 3.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính tổng các chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 3 của các tổng đó trong mỗi nhóm.

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Hà cần tìm đường đến siêu thị. Biết rằng Hà chỉ có thể đi qua ô có chứa số chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 và mỗi ô chỉ đi qua một lần. Em hãy giúp Hà đến được siêu thị nhé.

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5? 324; 248; 2020; 2025.

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9? 450; 123; 2 019; 2 025.

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Khối lớp 6 của một trường có 290 học sinh đi dã ngoại. Cô phụ trách muốn chia đều số học sinh của khối 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô có chia nhóm được như vậy không?

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần có 9 học sinh. Hỏi có đội nào không có đủ 9 học sinh hay không?

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Thay dấu * bởi một chữ số đề số 345* a) Chia hết cho 2 b) Chia hết cho 3; c) Chia hết cho 5; d) Chia hết cho 9.

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Dùng ba chữ số 3, 0, 4, hãy viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và thoả mãn một trong hai điều kiện: a) Các số đó chia hết cho 2; b) Các số đó chia hết cho 5.

Xem lời giải

Xem thêm