Trả lời Hoạt động 4 trang 35 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính tổng các chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 9 của các tổng đó trong mỗi nhóm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng các số và xét tính chia hết cho 9 của các tổng đó.

Lời giải chi tiết

Tổng các chữ số của số 9 là 9 chia hết cho 9

Tổng các chữ số của số 27 là 9 chia hết cho 9

Tổng các chữ số của số 82 là 10 không chia hết cho 9

Tổng các chữ số của số 195 là 15 không chia hết cho 9


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Dấu hiệu chia hết