Trả lời Hoạt động 4 trang 35 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho các số 27; 82; 195; 234.Tính tổng các chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 9 của các tổng đó trong mỗi nhóm.

Đề bài

Cho các số 27; 82; 195; 234.

Tính tổng các chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 9 của các tổng đó trong mỗi nhóm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng các chữ số của số đó.

Lời giải chi tiết

* Nhóm các số chia hết cho 9:

Tổng các chữ số của số 27 là 2+7=9 chia hết cho 9 

Tổng các chữ số của số 2+3+4=9 chia hết cho 9 

* Nhóm các số không chia hết cho 9:

Tổng các chữ số của số 82 là 8+2 = 10 không chia hết cho 9 

Tổng các chữ số của số 195 là 1+9+5=15 không chia hết cho 9


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí