Trả lời Luyện tập 3 trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thay dấu * bằng một chữ số đề số \(\overline {12*5} \) chia hết cho 3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một số chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3

Lời giải chi tiết

Số \(\overline {12*5} \) chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3

Nên (1 + 2 + * + 5) chia hết cho 3 hay (8 + *) chia hết cho 3

Vì 0 ≤ * ≤ 9 nên * ∈ {1; 4; 7}


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Dấu hiệu chia hết