Giải Bài 2.13 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần có 9 học sinh. Hỏi có đội nào không có đủ 9 học sinh hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét tính chia hết của 290 cho 9 để kết luận.

Lời giải chi tiết

Tổng các chữ số của 162 là 9 chia hết cho 9 nên chia 162 em học sinh thành các đội, thì không có đội nào không đủ 9 học sinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Dấu hiệu chia hết


Hỏi bài