Trả lời Thử thách nhỏ trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bạn Hà cần tìm đường đến siêu thị. Biết rằng Hà chỉ có thể đi qua ô có chứa số chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 và mỗi ô chỉ đi qua một lần. Em hãy giúp Hà đến được siêu thị nhé.

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bạn Hà có thể đi bằng 2 đường sau để đến siêu thị

12 => 6 => 21 => 15 => 2020 => 72 => 123 => 136 => 1245.

21 => 15 => 2020 => 72 => 123 => 136 => 1245.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Dấu hiệu chia hết