Trả lời Luyện tập 2 trang 35 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thay dấu * bởi một chữ số để được số \(\overline {12*} \) chia hết cho 9.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

Số \(\overline {12*} \) chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Hay (1 + 2 + *) chia hết cho 9 hay (3 + *) chia hết cho 9

Vì 0 ≤ * ≤ 9 nên *  = 6.


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Dấu hiệu chia hết