Trả lời Hoạt động 3 trang 35 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho các số: 27, 82, 195, 234.

Hãy sắp xếp các số trên thành hai nhóm: Nhóm các số chia hết cho 9 và nhóm các số không chia hết cho 9.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia và sắp xếp.

Lời giải chi tiết

Nhóm các số chia hết cho 9:  27 ; 234

Nhóm các số không chia hết cho 9 82 ; 195


Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Dấu hiệu chia hết