Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bình chọn:
4.2 trên 212 phiếu
Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Lý thuyết Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Mở rộng khái niệm phân số
Câu hỏi trang 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cách viết nào sau đây cho ta một phân số? Cho biết tử và mẫu của phân số đó.

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết kết quả của các phép chia sau dưới dạng phấn số:a)4:9; b)-2:7; c)8:-3

Xem lời giải

Tranh luận trang 4, 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em nghĩ sao về hai ý kiến của Vuông và Tròn? Ai sai, ai đúng?

Xem lời giải

2. Hai phân số bằng nhau
Hoạt động 1 trang 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết phân số biểu thị phần tô màu trong mỗi hình dưới

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình vẽ, em hãy so sánh các phân số nhận được.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 5 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em  hãy tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Với mỗi cặp phân số bằng nhau trên, nhân tử số của phân số này với mẫu số của phân  số kia rồi so sánh kết quả

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các cặp phân số sau đây có bằng nhau không?

Xem lời giải

3. Tính chất cơ bản của phân số
Hoạt động 5 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a)Cho biết các phân số sau có bằng nhau không? b) Thay các dấu “?” trong hình dưới bằng số thích hợp rồi rút ra nhận xét.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhân cả tử và mẫu của phân số -3/2 với ( - 5) ta được phân số nào? Phân số vừa tìm được có bằng phân số ...

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chia cả tử và mẫu của phân số -28/21 cho 7 ta được phân số nào? Phân số vừa tìm được có bằng phân số

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Tìm những cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau và sử dụng tính chất cơ bản của phân số đề giải thích kết luận.

Xem lời giải

Luyện tập 4 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

rong các phân số 11/23; -24/15, phân số nào là phân số tối giản? Nếu chưa là phân số tối giản, hãy rút gọn chúng.

Xem lời giải

Bài 6.1 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng sau

Xem lời giải

Bài 6.2 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thay dấu "?" bằng số thích hợp

Xem lời giải

Bài 6.3 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương

Xem lời giải

Xem thêm