Giải bài 6.2 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thay dấu "?" bằng số thích hợp 

a) \(\dfrac{1}{2}=\dfrac{?}{8}\)

b) \(\dfrac{{ - 6}}{9} = \dfrac{{18}}{?}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\)nếu \(a.d = b.c\)\(\left( {a,b,c,d \in \mathbb{Z};b,d \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) 

Ta có\(\frac{1}{2} = \frac{4}{8}\) vì \(1.8 = 2.4\)

b) 

Ta có: \(\dfrac{{ - 6}}{9} = \dfrac{{18}}{{ - 27}}\) vì \( - 6.\left( { - 27} \right) = 9.18\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu