Trả lời Tranh luận trang 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em nghĩ sao về hai ý kiến của Vuông và Tròn? Ai sai, ai đúng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên a=a:1.

Lời giải chi tiết

Mọi số nguyên a đều có thể viết được dưới dạng phân số có mẫu số là 1

\(a = a:1 = \dfrac{a}{1}\).

Vậy bạn Tròn đúng. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu