Trả lời Luyện tập 2 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Các cặp phân số sau đây có bằng nhau không?

a) \(\dfrac{{ - 3}}{5}\) và \(\dfrac{9}{{ - 15}}\)

b) \(\dfrac{{ - 1}}{{ - 4}}\) và \(\dfrac{1}{4}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy tử số của phân số này nhân với mẫu số của phân số kia.

So sánh hai kết quả nhận được

Lời giải chi tiết

a. Ta có : \(\dfrac{{ - 3}}{5} = \dfrac{9}{{ - 15}}\) vì (-3).(-15)=5.9=45

b. Ta có : \(\dfrac{{ - 1}}{{ - 4}} = \dfrac{1}{4}\)  vì (-1).(4)=(-4).1=-4

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu