Giải bài 6.3 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương 

\(\dfrac{8}{{ - 11}};\dfrac{5}{{ - 9}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy tử và mẫu của các phân số nhân với số nguyên âm thì mẫu nhận được mang dấu dương.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{8}{{ - 11}} = \dfrac{{8.\left( { - 2} \right)}}{{\left( { - 11} \right).\left( { - 2} \right)}} = \dfrac{{ - 16}}{{22}}\)

\(\dfrac{5}{{ - 9}} = \dfrac{{5.\left( { - 2} \right)}}{{\left( { - 9} \right).\left( { - 2} \right)}} = \dfrac{{ - 10}}{{18}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu