Trả lời Hoạt động 3 trang 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em  hãy tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau:

\(\dfrac{2}{5};\dfrac{1}{3};\dfrac{3}{9};\dfrac{4}{{10}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ 4 hình chữ nhật có kích thước bằng nhau.

Chia các hình tương ứng lần lượt thành 5 phần, 3 phần, 9 phần, 10 phần.

Tô đậm hình 2 phần, 1 phần, 3 phần, 4 phần ứng với mỗi hình trên.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{2}{5} = \dfrac{4}{{10}}\)

\(\dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{9}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu