Giải bài 6.1 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hoàn thành bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với \(a,b \in \mathbb{Z},b \ne 0\), ta gọi \(\dfrac{a}{b}\) là phân số, trong đó a là tử số và b là mẫu số.

Đọc là a phần b. với a và b là các số nguyên thì đọc cả dấu.

Lời giải chi tiết

Hoàn thành bảng sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu