Trả lời Câu hỏi trang 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cách viết nào sau đây cho ta một phân số? Cho biết tử và mẫu của phân số đó.

\(\dfrac{{ - 2,5}}{4};\dfrac{0}{7};\dfrac{3}{{ - 8}};\dfrac{4}{0}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với \(a,b \in \mathbb{Z},b \ne 0\), ta gọi \(\dfrac{a}{b}\) là phân số, trong đó a là tử số và b là mẫu số.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{0}{7};\dfrac{3}{{ - 8}}\) là phân số vì tử và mẫu của chúng đề là số nguyên và mẫu khác 0.

Ta có: Phân số \(\frac{0}{7}\) có tử số là 0, mẫu số là 7

Phân số \(\frac{3}{-8}\) có tử số là 3, mẫu số là -8

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu