Trả lời Hoạt động 7 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Chia cả tử và mẫu của phân số \(\dfrac{{ - 28}}{{21}}\) cho 7 ta được phân số nào? Phân số vừa tìm được có bằng phân số \(\dfrac{{ - 28}}{{21}}\) không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy \( - 28:7\) làm tử số và \(21:7\) làm mẫu số.

Sử dụng quy tắc bằng nhau của 2 phân số để kiểm tra phân số mới có bằng phân số \(\dfrac{{ - 28}}{{21}}\).

Lời giải chi tiết

Ta có \(\dfrac{{ - 28:7}}{{21:7}} = \dfrac{{ - 4}}{3}\)

Ta có \( - 28.3 =  - 84 = \left( { - 4} \right).21\)

Vậy \(\dfrac{{ - 28}}{{21}} = \dfrac{{ - 4}}{3}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu