Trả lời Luyện tập 4 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các phân số \(\dfrac{{11}}{{23}};\dfrac{{ - 24}}{{15}}\), phân số nào là phân số tối giản? Nếu chưa là phân só tối giản, hãy rút gọn chúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ước chung lớn nhất của các phân số. Tử số và mẫu số có ước chung lớn nhất bằng 1 thì phân số đó là phân số tối giản.

Phân số chưa tối giản thì chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất.

Lời giải chi tiết

Phân số \(\dfrac{{11}}{{23}}\) là phân số tối giản vì không thể chia cả tử và mẫu cho một số nguyên khác 1 và -1.

Phân số \(\dfrac{{ - 24}}{{15}} = \dfrac{{ - 24:3}}{{15:3}} = \dfrac{{ -  - 8}}{5}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu