CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bình chọn:
4.8 trên 103 phiếu
Điểm và đường thẳng

Lý thuyết Điểm và đường thẳng Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Điểm thuộc, không thuộc đường thẳng
Câu hỏi 1 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong hình 8.2, những điểm nào thuộc đường thẳng d, điểm nào không thuộc đường thẳng d?

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Đánh dấu hai điểm phân biệt A, B trên một tờ giấy trắng. - Dùng bút chì vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B. - Tiếp tục dùng bút mực vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B. Em có nhận xét gì về hai đường thẳng vừa vẽ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 8.4 có bao nhiêu đường thẳng? Hãy đọc tên các đường thẳng đó.

Xem lời giải

2. Ba điểm thẳng hàng
Hoạt động 2 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một người nhìn qua các lỗ hổng được khoét trên các tấm bìa và thấy ngọn nến như hình 8.5. Em thấy các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng không?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy kể tên hai bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 8.7.

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong hình 8.8:

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Trên sân vận động, người ta cùng một sợi dây qua hai cái cọc được đóng ở hai vị trí đã chọn rồi dựa vào sợi dây đã căng để vẽ một vạch vôi. Em hãy giải thích tại sao người ta lại làm như vậy?

Xem lời giải

3. Hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau
Hoạt động 3 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy quan sát các hình ảnh sau: a) Hai thanh ray đường tàu (H. 8.9a) là hình ảnh của hai đường thẳng. Chúng có điểm chung không? b) Hai con đường (H.8.9b) là hình ảnh của hai đường thẳng. Chúng có điểm chung không?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hai đường thẳng phân biệt có thể có nhiều hơn một điểm chung được không?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm một số hình ảnh hai đường thẳng song song hay cắt nhau trong thực tế

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 47 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đánh dấu ba điểm phân biệt A,B và C trên 1 tờ giấy trắng sao cho chúng không thẳng hàng. a) Hãy vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm ấy. Đó là những đường thẳng nào? b) Hãy chỉ ra hai đường thẳng cắt nhu và giao điểm của chúng

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 47 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho một đường thẳng d và hai điểm phân biệt A, B không thuộc d. Tìm điểm C thuộc d sao cho A,B,C thẳng hàng. Khi nào thì không tìm được điểm C như vậy?

Xem lời giải

Bài 8.1 trang 47 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 8.11. a. Giao điểm của hai đường thẳng a và b là những điểm nào? b. Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời câu hỏi bằng câu diễn đạt và bằng kí hiệu.

Xem lời giải

Bài 8.2 trang 47 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem hình 8.12 và trả lời: a. Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng? b. Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng. c. Bốn điểm A,B,C và S có thẳng hàng không?

Xem lời giải

Bài 8.3 trang 47 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bốn điểm A,B,C và D như hình vẽ dưới đây.

Xem lời giải

Giải bài 8.4 trang 47 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên A,B,C,D và E,

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất