Giải bài 8.4 trang 47 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên A,B,C,D và E, trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên của các điểm còn lại, biết rằng :

1. D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng

2. Ba điểm A,B,C thẳng hàng

3. Ba điểm B,D,E thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Điểm nằm trên 3 đường thẳng thì là điểm chung của 3 đường thẳng đó.

+ Đường thẳng chứa 3 điểm trong đó có điểm A thì sẽ chứa điểm B và C.

+ Đường thẳng chứa 3 điểm trong đó có điểm D thì sẽ chứa điểm B và E.

Lời giải chi tiết

 

3 đường thẳng cắt nhau trong hình tại điểm nào thì đó là điểm D.

Đường thẳng chứa 3 điểm trong đó có điểm A thì sẽ chứa điểm B và C. Đường thẳng chứa 3 điểm trong đó có điểm D thì sẽ chứa điểm B và E. Điểm chung của 2 đường thằng này là điểm B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32. Điểm và đường thẳng