Trả lời Hoạt động 2 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một người nhìn qua các lỗ hổng được khoét trên các tấm bìa và thấy ngọn nến như hình 8.5. Em thấy các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát đường mũi tên nét đứt,

Sử dụng thước kẻ đặt để kiểm tra.

Lời giải chi tiết

Các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng .


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32. Điểm và đường thẳng