Trả lời Luyện tập 2 trang 47 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Đánh dấu ba điểm phân biệt A,B và C trên 1 tờ giấy trắng sao cho chúng không thẳng hàng.

a) Hãy vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm ấy. Đó là những đường thẳng nào?

b) Hãy chỉ ra hai đường thẳng cắt nhu và giao điểm của chúng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ theo mô tả của đề bài

Lời giải chi tiết

a)  

Các đường thẳng đó là: AB,BC, AC

b) Đường thẳng AB cắt AC tại giao điểm A

Đường thẳng AB cắt BC tại giao điểm B

Đường thẳng AC cắt BC tại giao điểm C

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32. Điểm và đường thẳng