Trả lời Câu hỏi 4 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy tìm một số hình ảnh hai đường thẳng song song hay cắt nhau trong thực tế

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát các hình ảnh trong thực tế

Lời giải chi tiết

- Hình ảnh 2 đường thẳng song song: 2 vạch chia trên thước kẻ; 2 dòng kẻ trên trang giấy, 2 cái cột trên đường...

- Hình ảnh 2 đường thẳng cắt nhau: 2 nét của chữ X,...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32. Điểm và đường thẳng