Trả lời Thử thách nhỏ trang 47 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho một đường thẳng d và hai điểm phân biệt A, B không thuộc d.  Tìm điểm C thuộc d sao cho A,B,C thẳng hàng. Khi nào thì không tìm được điểm C như vậy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ theo mô tả

Lời giải chi tiết

Điểm C là giao điểm của 2 đường thẳng d và AB

Khi AB song song d thì không có điểm C thỏa mãn


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32. Điểm và đường thẳng