Trả lời Câu hỏi 1 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong hình 8.2, những điểm nào thuộc đường thẳng d, điểm nào không thuộc đường thẳng d?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ.

Lời giải chi tiết

Những điểm thuộc đường thẳng d là : A,B

Những điểm không  thuộc đường thẳng d là: C


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32. Điểm và đường thẳng