Trả lời Luyện tập 1 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong hình 8.8:

a) Ba điểm A, B, C có thằng hàng không?

b) Ba điểm M, N, P có thẳng hàng không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước kẻ để kẻ đường thẳng qua 2 điểm đầu tiên.

Điểm thứ 3 nằm trên đường thẳng vừa kẻ thì 3 điểm thẳng hàng,  không nằm trên thì không thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

a. A,B,C thẳng hàng.

b. M,N,P không thẳng hàng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32. Điểm và đường thẳng