Bài 40. Biểu đồ cột

Bình chọn:
4.4 trên 160 phiếu
Biểu đồ cột

Lý thuyết Biểu đồ cột Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Vẽ biểu đồ cột
Luyện tập 1 trang 78 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1) a) Để chuẩn bị cho việc xây dựng tủ sách lớp học, lớp trường làm một bảng hỏi về thể loại văn học dân gian yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng 9.3 (mỗi gạch ứng với một bạn). Vẽ biểu đồ hình 9.7 vào vở rồi hoàn thiện biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê ở câu a.

Xem lời giải

2. Phân tích số liệu với biểu đồ cột
Luyện tập 2 trang 79,80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ cột ở hình 9.9 cho biết tốc độ tối đa của một số loài động vật (đơn vị là dặm/giờ; dặm (mile) là một đơn vị đo độ dài; 1 dặm=1,609km).

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng 9.5 cho biết lợi nhuận của một cửa hàng trong quý I năm 2020.

Xem lời giải

Bài 9.11 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngày nào trong tuần An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất?

Xem lời giải

Giải bài 9.12 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngày nào trong tuần An không tự học ở nhà?

Xem lời giải

Bài 9.13 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là bao nhiêu phút?

Xem lời giải

Bài 9.14 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thiện biểu đồ nếu ngày Chủ Nhật An dành 50 phút tự học ở nhà.

Xem lời giải

Bài 9.15 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Xem lời giải

Bài 9.16 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng sau cho biết số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh (mỗi gạch ứng với một bạn).

Xem lời giải

Bài 9.17 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bảng thống kê sau: Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

Xem lời giải