Trả lời Luyện tập 1 trang 78 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Để chuẩn bị cho việc xây dựng tủ sách lớp học, lớp trường làm một bảng hỏi về thể loại văn học dân gian yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng 9.3 (mỗi gạch ứng với một bạn).

a) Lập bảng thống kê số học sinh yêu thích các thể loại văn học dân gian từ bảng 9.3

b) Vẽ biểu đồ hình 9.7 vào vở rồi hoàn thiện biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê ở câu a.

2. 

Mai đếm số cánh hoa của một số loài hoa và thống kê theo bảng 9.4.

Em hãy vẽ biều đồ cột cho bảng thống kê này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tạo bảng gồm 2 hàng và 4 cột.

+ Hàng 1: Thể loại

+ Hàng 2: Số bạn yêu thích.

- Mỗi ô vuông có 5 gạch.

- Số học sinh của mỗi thể loại bằng số ô vuông nhân 5.

Vẽ biểu đồ:

Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn thể loại. Vẽ trục đứng biểu diễn số học sinh.

Bước 2. Với mỗi thể loại trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số học sinh lớp đó yêu thích (chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau)

Bước 3. Đặt tên cho biểu đồ, ghi chú thích và tô màu cho các cột để hoàn thiện biểu đồ.

2. 

- Các số lượng thì ghi ở cột đứng, các loài hoa ghi ở cột ngang.

- Nếu số ghi ở cột đứng quá loán thì ta cần quy ước chiều cao của các cột như sau: Coi 2 cánh hoa bằng 1 cm. Chẳng hạn, nếu loài hoa có 10 cánh thì ta kẻ cột có chiều cao bằng 10:2=5 cm.

- Sử dụng thước để đo khoảng cách giữa các cột.

Lời giải chi tiết

1) Số bạn thích thần thoại là 5.2=10 bạn.

Số bạn thích truyền thuyết là 5.4=20 bạn

Số bạn thích cổ tích là 5.3=15 bạn. 

Ta có bảng thống kê số thể loại văn học được yêu thích:

Thể loại

Thần thoại

Truyền thuyết

Cổ tích

Số bạn yêu thích

10

20

15

Thần thoại: Chiều cao bằng 10

Truyền thuyết: Chiều cao bằng 20

Cổ tích: Chiều cao bằng 15.

Bề rộng của các hình chữ nhật bằng nhau:

2. 

Ta quy ước chiều cao của các cột : 2 cánh hoa bằng 1 cm. Như thế chiều cao của các cột là:

Sen: 8:2=4 cm

Tulip: 6:2=3 cm

Mai: 5:2=2,5 cm

 quỳ: 13:2=7,5 cm

Ta được biểu đồ sau:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 40. Biểu đồ cột