Trả lời Thử thách nhỏ trang 80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bảng 9.5 cho biết lợi nhuận của một cửa hàng trong quý I năm 2020.

Minh vẽ biểu đồ cột để biểu diễn bảng thống kê này như hình 9.11.

Theo em, biểu đồ Minh vẽ có hợp lí không? Các cột nằm dưới trục ngang thể hiện điều gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lợi nhuận là số âm thì cửa hàng lỗ.

Chẳng hạn lợi -1 có nghĩa là cửa hàng lỗ 1.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ Minh vẽ hợp lí.

Các cột nằm dưới trục ngang (trục tháng) thể hiện lợi nhuận âm, chẳng hạn, tháng 1 lợi -10 triệu đồng có nghĩa là tháng đó lỗ 10 triệu đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 40. Biểu đồ cột