Giải bài 9.15 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Đề bài

Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ bảng gồm 2 hàng và 8 cột.

Hàng thứ nhất là ngày trong tuần, hàng thứ 2 là số phút An tự học.

Lời giải chi tiết

Thời gian An tự học thứ 2 là 80 phút thì ta ghi 80 vào ô ở bên dưới ô ghi “Thứ 2”

Làm tương tự với thời gian An tự học thứ 3,4,5,6,7 và chủ nhật.

Ngày trong tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Thời gian (phút)

80

100

60

80

120

90

0

 


Bình chọn:
4.6 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí