Bài 27. Hai bài toán về phân số

Bình chọn:
4.6 trên 92 phiếu
Hai bài toán về phân số

Lý thuyết Hai bài toán về phân số Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Luyện tập 1 trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

a) Tính 3/100 của 200; b) 3/4 giờ là bao nhiêu phút.

Xem lời giải

2. Tìm một số biết giá trị phân số của nó
Luyện tập 2 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm một số, biết ( - 115) là 1/4 của số đó.

Xem lời giải

Vận dụng trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong ngày Black Friday, 3/4 số mặt hàng trong một siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6 000 mặt hàng được giảm trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng.

Xem lời giải

Bài 6.34 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Tính: a) 4/5 của 100; b) 1/4 của -8

Xem lời giải

Bài 6.35 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

2/5 của 30m là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 6.36 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Tìm một số biết:a) 2/7 của số đó là 145;....

Xem lời giải

Bài 6.37 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m.

Xem lời giải