Giải bài 6.34 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Tính:

a) \(\frac{4}{5}\) của 100; 

b) \(\frac{1}{4}\) của -8

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận dạng bài toán là tìm giá trị phân số của một số.

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{4}{5}\) của 100 là: \(\frac{4}{5}.100=80\)

b) \(\frac{1}{4}\) của -8 là: b) \(\frac{1}{4}.(-8)=-2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27. Hai bài toán về phân số