Trả lời Luyện tập 2 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm một số, biết \( - 115\) là \(\dfrac{1}{4}\) của số đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính: \(a:\dfrac{m}{n}\left( {m,n \in \mathbb{N}*} \right)\).

Lời giải chi tiết

Số cần tìm là: \( - 115:\dfrac{1}{4} =  - 115.4 =  - 460\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27. Hai bài toán về phân số