Giải bài 6.36 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Tìm một số biết:a) 2/7 của số đó là 145;....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm một số biết:

Câu a

\(\dfrac{2}{7}\) của số đó là 145.

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính: \(a:\dfrac{m}{n}\left( {m,n \in \mathbb{N}^*} \right)\).

Lời giải chi tiết:

Số cần tìm là: \(145:\dfrac{2}{7} = 145.\dfrac{7}{2} = \dfrac{{1015}}{2}\)

Câu b

\( - 36\) là \(\dfrac{3}{8}\) của số đó.

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính: \(a:\dfrac{m}{n}\left( {m,n \in \mathbb{N}^*} \right)\).

Lời giải chi tiết:

Số cần tìm là: \( - 36:\dfrac{3}{8} =  - 36.\dfrac{8}{3} =  - 96\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27. Hai bài toán về phân số